ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทอง พระนั่งเมืองแก้ว
แจ้งภายหลัง
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ราชบุรี
อนุโมทนาบุญ 7 , View 1,019
จัดทำโดย
พระหลวงพี่เบ้น ธีรปัญโญ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพปิดทอง #พระนั่งเมืองแก้ว
พระประธานพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ มีขนาดความสูง 9 เมตร 15 เซนติเมตร
ต้องแผ่นทอง จำนวน 250,000 แผ่น ทางคณะสงฆ์ได้มีมติให่ทำบุญแผ่นทอง แผ่นละ 15 บาท (ซึ่งรวมค่าวัสดุ+ค่าแรง)

ท่านใดอยากร่วมบุญสามารถทำบุญที่ประชาสัมพันธ์ของทางวัดฯ
หรือโอนเงินทำบุญออนไลน์


#ผ่านธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 422-0-25469-4
ชื่อบัญชี สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ส่งสลิปการโอนเงินและ
แจ้งความประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
ไลน์ไอดี info.wat06
ติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์
090-595-5164

#อานิสงส์ของการถวายทองคำ

สำหรับอานิสงส์ของการถวายทองคำนั้น หากทำใจเลื่อมใสด้วยดี ยินดีในสิ่งที่ตนเองกระทำซึ่งคนอื่นทำได้ยากยิ่งแล้วก็ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมาก ทำบุญก็ต้องหวังบุญ พระเวสสันดรให้ทานลูกเมียก็หวังบุญหรือทานบารมี ไม่ใช่ทำสักแต่ว่าทำ มาว่าอานิสงส์การถวายทองคำที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่าง เป็นต้นว่า

1.มีผิวพรรณวรรณะที่ละเอียดผุดผ่องดังทองคำ เหมือนดังพระมหากัจจายนะ ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำสำหรับทำเป็นฐานพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ
เกิดเทวดาที่มียศใหญ่ มีวิมานสูงใหญ่สวยงาม มีรัศมีแผ่ไป 100 โยชน์ อย่างอดีตชาติของพระมหากัจจายนะที่เคยถวายอาสนะทองคำเป็นพุทธบูชา เมื่อจุติจากสวรรค์ก็ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์มีฤทธิ์มาก มีรัตนะ 8 ประการ มีความสว่างโชติช่วงทั้งกลางวันและกลางคืน
เป็นมหาเศรษฐี อย่างที่ชฎิลเศรษฐี ในอดีตชาติได้ทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 หม้อ บรรจุไว้เป็นพุทธบูชาในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา 1,000 ครั้ง เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูงสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เหมือนดังพระภัททิยเถระที่ในอดีตชาติได้เคยถวายบัลลังก์ทองคำเป็นพุทธบูชา
เกิดในสวรรค์ยาวนานสิ้น 1 กัป มีวิมานทองสว่างไสวใหญ่โตสวยงาม เด่นเช่น อุบาสิกาเสสวดี ที่ปลดเครื่องประดับทองคำอันมีค่าจากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐทองคำสำหรับสร้างพระเจดีย์ทองคำสูง 1 โยชน์ เพือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของพระภัททกาปิลานีเถรีผู้มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วม ให้กลับกลายเป็นผู้ที่มีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย ทั้งยังมีกลิ่นดอกบัวออกจากปาก ในสุดภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรี เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านการระลึกชาติได้

ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
090-595-5164
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (7)
Vorra Pnp
23 มกราคม 2564 : 21.47 น.
Blue Singhanoy
20 ธันวาคม 2563 : 21.09 น.
นางสาวเพริศฉาย ฤกษ์วัลย์
17 ธันวาคม 2563 : 09.54 น.
นายนัฐราช แสนมีมา
14 ธันวาคม 2563 : 09.14 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
01 ธันวาคม 2563 : 16.11 น.
Anucha Kamgaew
28 สิงหาคม 2564 : 16.22 น.
พระหลวงพี่เบ้น ธีรปัญโญ
08 มีนาคม 2564 : 18.58 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่