เชิญผู้มีบุญร่วมสร้างบุญ ให้แม่ลูกคู่นี้ มีชีวิตรอด ได้อยู่ด้วยกัน ตราบสิ้นอายุขัย ช่วยชีวิตกระบือ ตัวที่146 -​147
แจ้งภายหลัง
กองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดร่องคือ , พะเยา
อนุโมทนาบุญ 34 , View 4,424
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ช่วยกระบือคู่แม่ลูก
กระบือแม่และลูก จะถูกแยกจากกัน แม่เข้าโรงฆ่า ลูกถูกขายไปเลี้ยงทำพันธ์ุ
เชิญผู้มีบุญ ร่วมสร้างบุญ ให้แม่ลูกคู่นี้ มีชีวิตรอด ได้อยู่ด้วยกัน ตราบสิ้นอายุขัย
ช่วยชีวิตกระบือ ตัวที่146 -​147
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

สนับสนุนกิจกรรมกองทุนได้ที่
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพะเยา
เลขบัญชี 781-234963-4
ชื่อบัญชี กองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดร่องคือ

สอบถามรายละเอียดวัดร่องคือ
โทร 087-7865622​
ไอดีไลน์ : watrongkue

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/watrongkueTemple/posts/3539845499397604
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (34)
นายรองวุฒิ วีรบุตร
08 ธันวาคม 2565 : 07.03 น.
นางสาวปัทชญา วงษ์เสาร์
13 ตุลาคม 2565 : 20.59 น.
นางสาวเอวาริณทร์ รักท้วม
10 สิงหาคม 2565 : 01.08 น.
นางสาวอัจฉรา ดัชนี
06 กรกฎาคม 2565 : 09.04 น.
นายเอกบุตร ตั้งชีวินเสถียร
27 มิถุนายน 2565 : 15.27 น.
Mspailin chuethong
15 มีนาคม 2565 : 12.14 น.
นางสาวรัมภาภัทร ทอนสูงเนิน
14 มีนาคม 2565 : 12.40 น.
Naratsamon Jitnarongนรัตน์สมนต์ จิตณรงค์
18 กุมภาพันธ์ 2565 : 08.59 น.
นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง
25 ธันวาคม 2564 : 22.38 น.
บุบผา อินทรทัต
28 กันยายน 2564 : 09.43 น.
Kanittha Uthailiang
19 กันยายน 2564 : 13.44 น.
Bigfern Styles
19 สิงหาคม 2564 : 16.34 น.
นายฐนพงศ์ เอมะ
14 สิงหาคม 2564 : 20.10 น.
นางสาววรัญญา จิตสนธิ
01 สิงหาคม 2564 : 11.10 น.
นายสรกัณฑ์ยะ ชินปัญชรญาพจน์เณศวร
14 มิถุนายน 2564 : 03.18 น.
นายสุทธิพงษ์ ธาณุกิจ
30 พฤษภาคม 2564 : 09.32 น.
นายจักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
20 พฤษภาคม 2564 : 11.39 น.
Rainbow Benjamat
29 มีนาคม 2564 : 11.40 น.
Koy Thatarot
16 มีนาคม 2564 : 17.26 น.
นางสาวสุทนา ปัญญาคำ
24 กุมภาพันธ์ 2564 : 13.48 น.
Ormsin Pongsawalee
24 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.35 น.
นางเจนจิรา นิมมานเหมินท์
31 พฤษภาคม 2567 : 23.34 น.
นายณัชนวพงศ์ สดคมขำ
17 กุมภาพันธ์ 2564 : 09.15 น.
Mr Mano Pierce
25 เมษายน 2567 : 08.04 น.
นางสาวณัฏฐณิชา มงคลการ
19 มกราคม 2564 : 17.56 น.
น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีบุญรอด
12 มกราคม 2567 : 23.25 น.
นางสาวกัลยกร รอดคลองตัน
08 มกราคม 2567 : 20.46 น.
นสฉัตรวิลัย ปานทอง
14 ธันวาคม 2566 : 23.17 น.
นางธมนวรรณ วันทานุ
11 ธันวาคม 2566 : 17.39 น.
นสอาภัสรา วสุโสภณ
21 พฤศจิกายน 2566 : 14.46 น.
นศ.สุชาดา น้อยสุขยิ่ง
04 กรกฎาคม 2566 : 05.15 น.
นางสาว ชนม์นิภา ศรีโลห้อ
16 มิถุนายน 2566 : 20.18 น.
นางสาวพิสชา ทองคำพันธุ์
25 มีนาคม 2566 : 15.35 น.
นางสาวอันนา ศรีจันทร์
01 มีนาคม 2566 : 04.04 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่