ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปูน หิน เหล็ก ทราย สร้างฐานรองรับสเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหฺมรํสี ทองเหลือ นั่งถือคัมภ์ภีเทศน์ 9.99 เมตร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดแม่อีด เชียงดาว สะพานสร้างบุญสร้างบาระมี , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 4 , View 2,476
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปูน หิน เหล็ก ทราย สร้างฐานรองรับสเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหฺมรํสี
ทองเหลือ นั่งถือคัมภ์ภีเทศน์ 9.99 เมตร

ชุด 1 ปูน 20 ลูก หิน 1 ลำ ทราย 1 ลำ เหล็ก 4 หุน 20 เส้น ของวัดแม่อีด เชียงดาว
โดยทุกเย็นสามเณรวัดแม่อีด จะเทปูน เพื่องร่วมสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเหมือฐานพระปางเปิดโลก

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ปูน ลูกละ 150 บาท
หิน ลำละ 2,250 บาท
เหล็กเส้น 4 หุน เส้นละ 170 บาท
ทราย ลำละ 1,500 บาท

ตามเจตนาศรัทธา
ร่วมทำบุญได้ที่วัดแม่อีด หรือ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี พระรัฐกร สนฺตจิตโต
เลขที่ 547-009536-3

ร่วมบุญที่พระอาจารย์หนึ่ง โทร 081-7650969

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/rattakron.tantee/posts/3795834893813810
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (4)
NangsaoTashinee Phunwanit
13 สิงหาคม 2566 : 04.52 น.
นางสาวนิตยา จันต๊ะตึง
02 พฤศจิกายน 2565 : 22.32 น.
Marshmello Mania
04 สิงหาคม 2564 : 07.05 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
29 ธันวาคม 2563 : 14.18 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่