ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญคนละเล็กละน้อย ๑๐ บาท ๒๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักฟื้นสงฆ์อาพาธ ณ ที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์ ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ และเป็นทุนช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 5 , View 1,188
จัดทำโดย
นายวรินทร บ้าง
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญคนละเล็กละน้อย
๑๐ บาท ๒๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักฟื้นสงฆ์อาพาธ ณ ที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์ ต.คำบง  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ และเป็นทุนช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ
ในเขต พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๐ รูปโดยประมาณ
........เนื่องด้วยมีพระภิกษุจำนวนมาก
ที่อยู่ในชนบทถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีเงินรักษา
เมื่อเกิดอาพาธ จึงสร้างความอยากลำบาก
ให้แก่ท่านเป็นอย่างมากเพราะบางท่าน
ไม่มีญาติพี่น้องดูแลต้องดูแลตัวเอง
......ตอนนี้มีพระอาพาธติดเตียง ๒๐ รูปโดยประมาณ
ที่อยู่ในความดูแลของที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์
โดยที่พักสงฆ์ฯ มีการลงพื้นที่เยี่ยมอาการ
และถวายกัปปิยะภัณฑ์(เงิน)เป็นค่ารักษาพยาบาล
พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกเดือน
.......และตอนนี้ที่พักสงฆ์ฯ กำลังก่อสร้างอาคารที่ฟักฟื้นสงฆ์อาพาธ ตอนนี้ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก
จึงขอเชิญทุกท่านทำบุญคนละเล็กละน้อยเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักฟื้นสงฆ์อาพาธให้แล้วเสร็จ
---------------------------
#ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญ
สามารถร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 070-8-04808-9
บัญชี : พระครูปลัดวรวิทย์ จงใจดี
(บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับใช้ในการทำบุญเท่านั้น)
————————————-
ติดต่อสอบภาพเพิ่มเดิมได้ที่
เจ้าที่หน้าที่รับผิดชอบ
โทร 0982534245
พระครูปลัดววิทย์ วรวิชฺโช
(ประธานที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์)
โทร 0615087770
ไลน์ @blv2563

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/buddhilavan9/posts/1332540143791807
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (5)
Larissa Cohen
31 มกราคม 2564 : 18.30 น.
นางสาวณัฏฐณิชา มงคลการ
12 มกราคม 2564 : 19.13 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
28 ธันวาคม 2563 : 09.02 น.
MsSupawadee Sroyswing
13 มีนาคม 2565 : 14.43 น.
พูดมากเจ็บคอ พิมพ์เยอะเจ็บนิ้ว
16 กุมภาพันธ์ 2564 : 10.43 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่