เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารสุขภาพแบบองค์รวม โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
แจ้งภายหลัง
วัดป่าพุทธญาณรังษี
อนุโมทนาบุญ 16 , View 4,771
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

เพียงคนละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารสุขภาพแบบองค์รวม
โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

__________________
ด้วยโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนาคู มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนอาคารผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากในการนี้ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ วัดป่าพุทธญาณรังษี จังหวัดขอนแก่น จึงได้พิจารณาถึงความเดือนร้อนและจำเป็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอนาคู จึงรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการสร้างอาคารอาคารสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) การสร้างอาคารโรงพยาบาลครั้งนี้จะเป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่และได้สร้างเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนชาวอำเภอนาคู บ้านเมือง และประเทศชาติต่อไป โดยจะทอดผ้าป่าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร หลังจากเดือนพฤษภาคม ๖๔
______________________
ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาล

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 064-1-83408-4
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ับัญชี 678-8-79629-7
ชื่อบัญชี วัดป่าพุทธญาณรังษี
(เพื่อสร้างอาคารสุขภาพแบบองค์รวม รพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์)
-----------------------------------
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. โทร 086-227-8690
พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน โทร 085-648-9629
คุณทิพวรรณ กองกาย โทร 085-003-5264
หากมีข้อสงสัย
 สามารถโทรสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อป้องกันการแอบอ้างการรับบริจาค

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (16)
นายจักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
20 พฤษภาคม 2564 : 14.05 น.
นางสาวพัทธนันท์ เทียนทอง
25 มีนาคม 2564 : 06.23 น.
Nattarat Juntien
27 กุมภาพันธ์ 2564 : 00.07 น.
Lukepla Kanokwan Limsakul
25 มกราคม 2564 : 10.49 น.
Pj Malivalya
22 มกราคม 2564 : 11.57 น.
นางสาวณัฏฐณิชา มงคลการ
12 มกราคม 2564 : 19.14 น.
Ponn Nicha
02 มกราคม 2564 : 21.10 น.
นายสุวีรงค์ จารุศร
15 เมษายน 2567 : 08.18 น.
นายBoon Raht
07 กันยายน 2565 : 13.08 น.
Mr.Purit Sansak
26 สิงหาคม 2565 : 23.09 น.
นาย อรรถวินทร์ อุปวงษาพัฒน์
16 มีนาคม 2565 : 20.56 น.
Mrจิรโรจน์ ไชยสิทธิ์ปรีดา
02 กุมภาพันธ์ 2565 : 18.07 น.
นายสรกัณฑ์ยะ ชินปัญชรญาพจน์เณศวร
14 ธันวาคม 2564 : 02.31 น.
นางสาวปทิตตา จันทวงศ์
08 ตุลาคม 2564 : 18.38 น.
Bam Wis
29 สิงหาคม 2564 : 10.15 น.
Mana Chumsomjai
01 กรกฎาคม 2564 : 07.22 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่