เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบูรณะปิดทององค์พระประธานจำนวน 3 องค์ใหญ่ที่มีรอยแตกร้าวและหลุดร่อนออกจากองค์พระประธานหลายแห่ง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร , ลำพูน
อนุโมทนาบุญ 11 , View 6,352
จัดทำโดย
นายภัสวินทร์ ธนฤทธิ์เลิศสิน
ข้อมูลรายละเอียด

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบูรณะปิดทององค์พระประธานจำนวน 3 องค์ใหญ่
ที่มีรอยแตกร้าวและหลุดร่อนออกจากองค์พระประธานหลายแห่ง

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จะทำการบูรณะ ซ่อมแซม องค์พระประธาน สามองค์ใหญ่
ที่มีรอยแตกร้าวและหลุดร่อนออกจากองค์พระประธาน โดยจะบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ปิดรอยแตกของทั้งสามองค์ พร้อมปิดทองใหม่ทั่งองค์ ซึ่งมีเจ้าภาพร่วมจิตศรัทธาหลายท่าน

จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่อยากร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบูรณะปิดทององค์พระประธาน สามองค์ใหญ่
สามารถร่วมบริจาคได้ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

หรือโอนผ่านบัญชีวัดวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
บัญชีเลขที่ 5111422110
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน
ชื่อ วัดพระธาตุหริภุญชัย

บริจาคได้ตามเจตนาและศรัทธา สามารถแจ้งสลิปโอนเงิน ผ่านเฟสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
หรือ LINE ID : wad 1955 หรือต้องการใบอนุโมทนาแจ้งผ่านได้ที่เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0899552174 บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2928851210661172&id=1963001643912805
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (11)
นายวิรุฬห์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
30 กรกฎาคม 2565 : 02.22 น.
นายประเวทย์ ฉัตรชยานุสรณ์
28 กุมภาพันธ์ 2565 : 13.37 น.
นางสาวกาญจนา กาญจนเพ็ญ
25 มกราคม 2565 : 09.36 น.
นายณัฐกิตติ์ มั่นหมาย
14 พฤศจิกายน 2564 : 11.15 น.
Orawan Swangsri
01 กันยายน 2564 : 09.53 น.
Nach Bharisa
20 สิงหาคม 2564 : 23.15 น.
Marshmello Mania
04 สิงหาคม 2564 : 07.10 น.
นางสาวSa Sa
06 มิถุนายน 2567 : 11.32 น.
MissVeeda Metawee
25 พฤศจิกายน 2566 : 22.52 น.
นายฐนพงศ์ เอมะ
01 เมษายน 2566 : 13.29 น.
นายศรัณย์ ศรีรัญเพชร
01 มกราคม 2566 : 13.04 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่