เชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม-พระชำระหนี้สงฆ์ - พระประธาน หน้าตัก ๔ ศอกขึ้นไป องค์ที่ ๑๙๓ - ๑๙๖
แจ้งภายหลัง
วัดหนองหญ้าปล้อง พระอาจารย์โนรี กาญจนบุรี , กาญจนบุรี
อนุโมทนาบุญ 27 , View 5,368
จัดทำโดย
นายภัสวินทร์ ธนฤทธิ์เลิศสิน
ข้อมูลรายละเอียด

สร้างสมเด็จองค์ปฐม-พระชำระหนี้สงฆ์ - พระประธาน หน้าตัก ๔ ศอกขึ้นไป องค์ที่ ๑๙๓ - ๑๙๖
กองบุญพิเศษ สร้างสมเด็จองค์ปฐม - พระชำระหนี้สงฆ์ - พระประธานหน้าตัก ๔ ศอก ๙๙ องค์ทั่วไทย โดยกองทุนพุทธานุภาพ ร่วมบุญ
ร่วมกันสร้างแบบแม่พิมพ์พระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน ๓ แม่พิมพ์ เพื่อน้อมถวาย ๑.วัดหนองหญ้าปล้อง จ.กาญจนบุรี ๒.วัดรางกระต่าย จ.กาญจนบุรี ๓.วัดนางชำ จ.อ่างทอง

วัดหนองหญ้าปล้อง กาญจนบุรี

จำนว น ๑,๕๐๐ บา ท ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมบุญ ตามป้ายของวัดได้เลย ขอชวนทุกท่านมีส่วนร่วมบุญใหญ่ ครั้งนี้ กับทาง วัดหนองหญ้าปล้อง
และคณะเจ้าภาพ ร่วมกันสร้าง แบบแม่พิมพ์พระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน ๓ แม่พิมพ์ เพื่อน้อมถวาย
๑.วัดหนองหญ้าปล้อง จ.กาญจนบุรี
๒.วัดรางกระต่าย จ.กาญจนบุรี
๓.วัดนางชำ จ.อ่างทอง
น้อมถวายวัดละ ๑ แม่พิมพ์

ร่วมบุญกับหลวงพ่อโนรี ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 674-220538-6
ชื่อบัญชี : พระครูปิยกาญจนธรรม

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/watNongyaplongofficial/posts/3668339853292957
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (27)
นางสาวบุษบาภรณ์ เสลาสุวรรณ
15 พฤศจิกายน 2566 : 23.12 น.
นายกรฤต ระวังผิด
20 ตุลาคม 2566 : 04.25 น.
นางสาวกัญนัทต์ ตาจักร
02 กรกฎาคม 2566 : 21.00 น.
นางสาว ชนม์นิภา ศรีโลห้อ
16 มิถุนายน 2566 : 20.11 น.
นายวสุ ปัญญาธนะเศรษฐ์
30 พฤศจิกายน 2565 : 12.29 น.
นางสาวสุภาณี เตชะดำรงสิน
01 ตุลาคม 2565 : 23.20 น.
นางสาวมณีศรี ยอดเณร
26 กันยายน 2565 : 10.58 น.
นางวีรานันท์ ฉันท์บุญญวัฒน์
06 กันยายน 2565 : 07.09 น.
นางสาวสุธาทิพย์ แย้มกลิ่น
28 เมษายน 2565 : 11.42 น.
นายฐนพงศ์ เอมะ
04 เมษายน 2565 : 14.44 น.
นายณภัสถ์ภพ เกศมณี
27 มีนาคม 2565 : 10.41 น.
นางสาวจินห์จุฑา จุลเมตต์
14 มีนาคม 2565 : 21.09 น.
นางสาวรัมภาภัทร ทอนสูงเนิน
14 มีนาคม 2565 : 12.37 น.
Naratsamon Jitnarongนรัตน์สมนต์ จิตณรงค์
06 กุมภาพันธ์ 2565 : 12.44 น.
นางสาวพิชญารัตน์ พันธ์เสถียร
04 กุมภาพันธ์ 2565 : 10.54 น.
นางสาวภูริชา อินทวงษ์
06 ธันวาคม 2564 : 09.51 น.
นางสาวสุภาพร สำราญ
16 พฤศจิกายน 2564 : 10.28 น.
Bam Wis
30 สิงหาคม 2564 : 17.44 น.
Nach Bharisa
20 สิงหาคม 2564 : 23.14 น.
นางสาวเบญจมาศ สินทะแสน
08 สิงหาคม 2564 : 16.24 น.
Mameaw Apirakpaiboon
06 สิงหาคม 2564 : 18.11 น.
Marshmello Mania
03 สิงหาคม 2564 : 21.33 น.
นางสาวสิริยาภรณ์ ศรีสกุลเดิม
27 กรกฎาคม 2564 : 10.31 น.
นางสาวอรณิชชา ขันบัญชารักดี
01 กรกฎาคม 2564 : 10.47 น.
นายจักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
24 พฤษภาคม 2564 : 10.48 น.
Mr Mano Pierce
15 พฤษภาคม 2567 : 09.06 น.
นางสาวบุษบาภรณ์ เสลาสุวรรณ
17 มกราคม 2567 : 00.01 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่