ผ้าป่าช่วยน้องให้ปลอดภัยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
Hashtag : -
27 พฤศจิกายน 2564 - 27 พฤศจิกายน 2564
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 7 , View 3,385
จัดทำโดย
นางสาวปราณิษา ทัตตานนท์
ข้อมูลรายละเอียด

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่  เพื่อให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เช็ค สั่งจ่ายในนาม  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ              เลขที่บัญชี  ๐๑๗-๒-๓๕๐๙๘-๓
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น            เลขที่บัญชี  ๐๖๗-๒-๕๑๓๘๓-๙
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย            เลขที่บัญชี  ๑๑๙-๐-๖๓๓๖๕-๙
ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ        เลขที่บัญชี  ๐๐๐-๑-๘๙๒๕๘-๔

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๙  ๐๒-๔๑๒-๑๑๙๖ และ ๐๘๖-๘๐๒-๗๒๑๐

โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๙๘๓๓ 

อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com

www.thaichildrights.org

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.thaichildrights.org/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (10)
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.27 น.
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.27 น.
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.27 น.
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.27 น.
นางสาวพิมผกา บุญราศรี
20 มีนาคม 2566 : 12.14 น.
นายหาญ เซ่งเครือ
29 ตุลาคม 2565 : 04.09 น.
นางสาวณัฐฐ์ศศิ สุนทรกำจรพานิช
31 พฤษภาคม 2565 : 12.45 น.
น.ส.พิมพ์ภัช ตั้งสุจริตวิจิตร
04 มีนาคม 2565 : 02.42 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
05 พฤศจิกายน 2564 : 09.59 น.
นางสาววีราพร วุฒิกมลชัย
29 ตุลาคม 2564 : 18.18 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่