หลวงพ่อแดง ชวนทำบุญใหญ่จัดพิธีเททองหล่อพระอุปคุต วัดแดงธรรมชาติ
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี , นนทบุรี
อนุโมทนาบุญ 17 , View 5,605
จัดทำโดย
missNat Thailand
ข้อมูลรายละเอียด

หลวงพ่อแดง ชวนทำบุญใหญ่จัดพิธีเททองหล่อพระอุปคุต วัดแดงธรรมชาติ

     พระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี มีแนวคิดจัดสร้าง พระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม ผู้ปราบพญามาร ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากทำให้เกิดโชคลาภและคุ้มกันภัยภิบัติอันตรายทั้งปวง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นมิ่งขวัญเป็นที่กราบไหว้และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญที่วัด ดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และไม่ควรพลาดเป็นมหาทานบารมีโดยพระอุปคุตที่จะจัดสร้างขึ้นนี้ มีขนาดเท่าพระองค์จริงหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 2.10 เมตร จะนำมาประดิษฐานภายในวัดแดงธรรมชาติ บริเวณสระน้ำองค์ปู่มุจลินท์นาคราช ด้านหลังพระนาคปรกองค์ใหญ่ จึงจะกำหนดให้มีพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีกำหนดการประกอบพิธีเททอง เวลา 16.00 น. โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และยังได้นิมนต์เกจิอาจารย์มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธี

     จึงอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญด้วยการบูชาแผ่นทองเหลือง เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด โดยพระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ จะนำแผ่นทองเหลืองดังกล่าว มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระอุปคุตเพื่อเสริมดวงชะตา นอกจากนี้ยังมีเทียนพระอุปคุต 8 เหลี่ยม และพระอุปคุต ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตได้เช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล   สามารถร่วมบุญได้บูชาแผ่นทองเหลืองบุญละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดแดงธรรมชาติ เลขที่บัญชี 7580609304 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์  081-925-4037

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (17)
นางสาว ชนม์นิภา ศรีโลห้อ
16 มิถุนายน 2566 : 20.10 น.
Missเวธนี อบสุวรรณ
17 เมษายน 2566 : 20.33 น.
นางธัญลักษณ์ พันธ์โสตถี
17 มีนาคม 2566 : 03.24 น.
นางสาวดวงดาว ราชนาค
23 มกราคม 2566 : 11.50 น.
นาวสาวรัตนาวดี เขียวคำปัน
12 กันยายน 2565 : 20.12 น.
MissVeerin Rosjanasumapong
08 กันยายน 2565 : 02.51 น.
นายณภัสถ์ภพ เกศมณี
27 มีนาคม 2565 : 10.39 น.
นางสาวรัมภาภัทร ทอนสูงเนิน
14 มีนาคม 2565 : 12.30 น.
นางสาวภาวิณี ม่วงสาร
13 มีนาคม 2565 : 00.45 น.
นางจรัสทิพย์ กู้ดดิ้ง
01 มีนาคม 2565 : 14.41 น.
นายสรกัณฑ์ยะ ชินปัญชรญาพจน์เณศวร
15 ธันวาคม 2564 : 08.21 น.
นางสาวสุนันทรา เตโชวิชัยวัฒน์
28 ตุลาคม 2564 : 21.42 น.
missNat Thailand
27 ตุลาคม 2564 : 17.51 น.
นางสาวพราวรินท์ ฐิตกมลเศรษฐ์
02 กุมภาพันธ์ 2567 : 10.15 น.
นายเทวกฤต นุ่มนวน
21 มกราคม 2567 : 08.58 น.
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.32 น.
นางสาววิยะดา ศรีคำภา
28 มิถุนายน 2566 : 10.58 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่