ซ่อมแซมเมรุเผาศพยากไร้ญาติ
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 17 , View 2,553
จัดทำโดย
นายเมตตาธรรม วิริยะกิจจานุสรณ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมทำบุญ ซ่อมแซมเมรุเผาศพยากไร้ ไร้ญาติ อนาถา ซึ่งได้ผ่านการใช้งาu จนทรุดโทรมหนัก

โครงการ ช่วยเหลือศพยากไร้
 กองบุญละ 99 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย 496-025-8470
ชื่อบัญชี กองทุuช่วยเหลือเพื่อuผู้ประสบภัย

เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ หรือชาติหน้า อะไรจะมาถึงก่อนกัน เพราะฉะนั้นเsามาเตรียม เสบียงบุญ ไว้เดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของชีวิตด้วยกัน

ขออนุโมทuาบุญกับทุกท่านสาธุ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (17)
นายธีรพงศ์ ศิริวัฒนานพคุณ
08 กรกฎาคม 2567 : 11.22 น.
msdarin Pilakun
21 มิถุนายน 2567 : 09.37 น.
นายฐปนันท์ เอกอินทร์
14 พฤษภาคม 2567 : 18.03 น.
นายสมเกียรติ ยิ้มละมัย
19 เมษายน 2567 : 23.33 น.
นางสาวสุพิชญากานต์ กัลยาณกิตติ
01 กุมภาพันธ์ 2567 : 09.11 น.
นางสาวธนภร จันทร์นวล
17 มกราคม 2567 : 00.37 น.
นางสาวสุนิสา สิงห์สุโต
16 มกราคม 2567 : 16.19 น.
นางสาวจันทรขจร ถูกฤทัย
10 ธันวาคม 2566 : 15.26 น.
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.13 น.
นายวีระวุฒิ สร้อยพลอย
12 กันยายน 2566 : 07.11 น.
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุนทรกลัมพ์
18 สิงหาคม 2566 : 02.15 น.
นายฤทธิ์ชัย เรียมแสน
16 สิงหาคม 2566 : 23.24 น.
นส.รินรดา นวลสมศรี
10 กรกฎาคม 2566 : 12.58 น.
น.ส.ดลฤดี ระวีศิริ
09 กรกฎาคม 2566 : 08.44 น.
นายกิตติพงษ์ จิตต์เสรีภาพ
30 มิถุนายน 2566 : 09.15 น.
Missเวธนี อบสุวรรณ
18 เมษายน 2566 : 07.01 น.
นายเมตตาธรรม วิริยะกิจจานุสรณ์
12 เมษายน 2566 : 10.10 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่