ชวนอ่าน ชวนฟัง พุทธธรรมออนไลน์​ วัดญาณเวศกวัน
แจ้งภายหลัง
Online Event
อนุโมทนาบุญ 1 , View 716
จัดทำโดย
นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
ข้อมูลรายละเอียด

อ่านพุทธธรรมออนไลน์
https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma/index.php?cid=525&pid=37

ฟังเสียงอ่านพุทธธรรม
https://sound.watnyanaves.net/A01/23/A01-23-20.mp3

ข้อมูล​เพิ่มเติม​

ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
01 มิถุนายน 2563 : 19.39 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่