สร้างวิหารทานสมเด็จองค์ปฐม และพ่อแม่ครูอาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 0 , View 747
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
คลิ๊กเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ
ข้อมูลรายละเอียด

สร้างวิหารทานสมเด็จองค์ปฐม และพ่อแม่ครูอาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข

รายละเอียดเจ้าภาพร่วมการสร้างวิหาร
-เจ้าภาพ "พื้นวิหาร" กองบุญ ละ 300 บาท
-เจ้าภาพ "เสาวิหาร" กองบุญ ละ 500 บาท
-เจ้าภาพ "หลังคาวิหาร" กองบุญละ 999 บาท


หรือร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธา ที่ ธนาคารกสิกรไทย 065-265-053-8 แม่ชีวิลาสินี สุวรรณสน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข บ.แม่แมะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3189954581024830&set=a.320274911326159&type=3&theater
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่