สภากาชาดไทยเชิญชวนรวมพลังนำ้ใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยาก ในปี 2563
แจ้งภายหลัง
สภากาชาดไทย , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 2 , View 521
จัดทำโดย
นายกิตติพงษ์ รังสิโยภาส
ข้อมูลรายละเอียด

สภากาชาดไทยเชิญชวนรวมพลังนำ้ใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยาก ในปี 2563

ช่องทางการบริจาค

สแกน QR Code E-donation ในภาพ

หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม

ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "

กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
-
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
16 พฤษภาคม 2563 : 23.08 น.
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
11 มิถุนายน 2563 : 21.31 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่