โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,061
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

เชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก

      โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ อาทิ


       - จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งด้านกายอุปกรณ์

       - จัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มเติมสำหรับ หอผู้ป่วยหนัก ประกอบด้วย ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน ห้องคลอด และห้องผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์รักษาจอประสาทตาและห้องผ่าตัด

       - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

       - การปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ


ผู้ประสงค์ร่วมบริจาคหรือร่วมสบทบทุน


สามารถบริจาคผ่านทางระบบ SMS ทุกเครือข่ายทั้ง True/ Dtac/ AIS ครั้งละ 100 บาท
โดยกด *948*5557*100# แล้วกดโทรออก


ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคหรือร่วมสบทบทุน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  ดังนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด / สาขาซอยอารี / ชื่อบัญชี "อผศ. (โรงพยาบาลทหารผ่านศึก)" / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 127-4-99513-1
  2. ธนาคารไทยพานิชย์ / สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน / ชื่อบัญชี "อผศ. (โรงพยาบาลทหารผ่านศึก)" / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 254-216994-8
  3. ธนาคารกรุงไทย สาขา วิภาวดี-รังสิต 5 / ชื่อบัญชี "อผศ. (โรงพยาบาลทหารผ่านศึก)" / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 019-0-18705-0

 

     * เมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มาที่โทรสาร 0-2640-4073
       เพื่อจะได้นำส่งใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาค ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
     ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-246-5557, 02-245-0657

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
2-246-5557
Facebook
-
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
03 มิถุนายน 2563 : 22.50 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่