ร่วมบริจาคทำบุญ มูลนิธิธรรมดี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิธรรมดี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ร่วมบุญกับมูลนิธิธรรมดี
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
มูลนิธิธรรมดี , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,181
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิธรรมดี โดยร่วมบริจาคผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิธรรมดี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ร่วมบุญกับมูลนิธิธรรมดี
หรือ บริจาคโดยตรงได้ที่:
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗
(*) หากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งได้ที่ โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ อีเมล์ dhamdeeonline@gmail.com

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
http://www.do-d-foundation.com/?page_id=277
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่