บริจาคเพื่อ Little Miracle มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 1 , View 4,174
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

 

 

1. สั่งจ่ายเช็คในนาม       มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

2. โอนเงินเข้าบัญชี        มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ธนาคารทหารไทย [TMB]    เลขที่บัญชี 038-1-07690-0 สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

วัตถุประสงค์เพื่อโครงการ Little Miracle เพื่อจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ICU ผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้

(เครื่องช่วยหายใจ/เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ/เตียงผู้ป่วยเด็ก/เครื่องกระตุกหัวใจ/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ/เครื่องฟอกไต/เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเด็ก ฯลฯ)

 

กรณีต้องการใบเสร็จจัดส่งกลับไปยังท่าน  สามารถทำได้โดย 

ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่ให้ออกใบเสร็จ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบเสร็จกลับ  มาที่ คุณกุ้ง/คุณผึ้ง  ศูนย์ประสานงานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี ทางช่องทางสะดวกดังนี้ 

1.  อีเมล์ givetochild1415@gmail.com    

2.  แฟกซ์  มาที่ 02-640-9363   

3. LineID:@givetochild  โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน น้องผึ้งคอยให้คำแนะนำท่าน  

    

สอบถามการบริจาคเพิ่มเติมที่ โทร. 0888744671 หรือ0880229769 

ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นสพนัชนันต์ ยังนราธิกุล
19 สิงหาคม 2564 : 15.53 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่