ข้อมูลรายละเอียด

ร่วมมหากุศลถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธรรมจาริกมัชฌิมาวิปัสสนา

บ.กองสุม ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

เพราะในช่วงเข้าพรรษาวัดในป่าสาละวินที่ทุรกันดาร ไม่มีนำ้ปะปา ไฟฟ้า เข้าออกไม่ได้ในช่วงฤดูฝน หรือเข้าออกลำบาก และในประเทศพม่าอีกหลายวัด โดยเราจะคอยเยี่ยมเยียนและดูแลตามความสามารถตลอดไตรมาส

สิ่งที่จะถวายประกอบด้วย
-ผ้าอาบนำ้ฝน เทียนจำนำพรรษา เทียนเล็ก
-ข้าวสาร อาหารแห้ง
-ของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์

ร่วมมหากุศลได้ที่
พระพิรุณฤทธิ์ กตปุญโญ
ธ.ออมสิน 020-1-1813-129-9
Iine : medium910
Fackbook พระพิรุณฤทธิ์ กตปุญโญ

 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566068796894903&id=100004753920182
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
01 มิถุนายน 2563 : 20.51 น.
Niput Pueksasuwan
01 มิถุนายน 2563 : 19.08 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่