มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,701
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children's Villages) ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากลทั่วโลก

 

ร่วมบริจาคทำบุญได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ธนาคารทหารไทย สาขาซอยหลังสวน

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 171-1-02187-1
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-3-53627-8

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอโศกมนตรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 925-0-07222-1

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่4)

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 718-2-68911-9


หากท่านโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการโอนเงิน (สแกน/รูปถ่าย)

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ มายัง

แฟ็กซ์: 02 755-5576 , อีเมล: info@sos-thailand.org หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

เพื่อทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านต่อไป

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.sosthailand.org/bank-transfer
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่