ขอเชิญคณะศรัทธาทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระใหญ่หน้าตัก 3 เมตร "พระปางชนะมาร" ณ วัดหนองยายเทียม ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดหนองยายเทียม ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา , นครราชสีมา
อนุโมทนาบุญ 3 , View 1,263
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญคณะศรัทธาทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระใหญ่หน้าตัก 3 เมตร "พระปางชนะมาร"

ณ วัดหนองยายเทียม ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

(ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างยังไม่แล้วเสร็จ)

ทุก ๆ ท่านโอนร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี พระครูสุมนธรรมสถิตย์
เลขบัญชี 3-440-62986-4

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/groups/1107492359324400/permalink/4015321868541420/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (3)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
24 กุมภาพันธ์ 2564 : 09.54 น.
Pui Ratthi
01 กรกฎาคม 2563 : 14.32 น.
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
01 กรกฎาคม 2563 : 10.21 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่