โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ขอเชิญร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 2 , View 762
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพเป็นหน่วย ผ่าตัดเคลื่อนที่ที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ และยังคงเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

เราพบว่ายังมีผู้ด้อยโอกาสอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ และคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ที่อยู่ในโลกมืดให้กลับมาพบแสงสว่างอีกครั้งได้

ด้วยการสมทบทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

ผ่านบัญชีธนาคารเลขที่ 745-0-59989-9

ชื่อบัญชี ทำดีให้คนมองเห็น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

(การบริจาคครั้งนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า)

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/BEHhospital/photos/pcb.1661966427313713/1661966313980391/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
-
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
Bam Wis
21 กันยายน 2564 : 21.40 น.
Booklovers Pyn
27 พฤศจิกายน 2563 : 22.57 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่