เรียนเชิญร่วมบุญบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ประจำปี 2564
22 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 12 , View 4,517
จัดทำโดย
พระสวรรค์แสง ติสฺสโร
ข้อมูลรายละเอียด

#บอกบุญ #หนึ่งคนบวชหลายคนได้บุญ
#ร่วมบุญพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวเขาประจำปี2564

..เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสมบท ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564 โครงการพระธรรมจาริก มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 169 รูป

#ร่วมบุญได้ที่..เลขบัญชี 021-122-5401
:: ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
:: ชื่อบัญชี : มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร

**หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อ ที่อยู่ รหัสปณ. พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ช่องไลน์วัดเท่านั้น ID LINE : @Watsrisoda (มี@ด้านหน้า)

👉... เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้วิถีต่างๆ เปลี่ยนไปงดเว้นการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก งดเว้นการจัดงานใหญ่ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดงานบุญใหญ่ประจำปี ของคณะพระธรรมจาริก จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติโดยการจัดบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรราษฎรบนพื้นที่สูง ตามศูนย์จังหวัดต่างๆ จำนวน 169 รูป ดังนี้
1. เชียงใหม่ : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 69 รูป 11 กรกฎาคม 2564
2. น่าน : วัดพระธรรมจาริกห้วยสะแตง 25 รูป 12 กรกฎาคม 2564
3. ตาก : วัดพระธรรมจาริกต่อปล้าคี 25 รูป 13 กรกฎาคม 2564
4. แม่ฮ่องสอน : วัดแม่ลาน้อย 25 รูป 14 กรกฎาคม 2564
5. ลำปาง : วัดพระธรรมจาริกบ้านวังใหม่ 25 รูป 15 กรกฎาคม 2564

#กำหนดการ
08.00 น. ปลงผมนาค
10.00 น. บรรพชา
ณ พระอุโบสถ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

... การบรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร และเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะสามารถอนุเคราะห์ ลูกหลานพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่เป็นคนไทย ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตลอดถึงการได้รับการปลูกฝัง การปฏิบัติตนบนพื้นฐาน แห่งคุณงามความดี ความเชื่อ ความศรัทธาตามหลักการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนา เป็นหน่อเนื้อศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไป..

#สอบถามเพิ่มเติม..
สำนักงานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
096-698-4328 ,053-218-996 ,094-0127234
สำนักงานพระธรรมจาริกส่วนกลาง วัดเบญจมบพิตรฯ
022-802-273 092-939-5646
_____________________________________

#วัดศรีโสดาพระอารามหลวง #พระเทพโกศล
#โครงการพระธรรมจาริก #ธรรมะห่มดอย
#บวชชาวเขา #บรรพชาอุปสมบทหมู่
#พระภิกษุสามเณรชาวเขา #โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/WatSriSodaPhraaramluang
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (12)
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.33 น.
นางสาวอรุณี ปราบพินาศ
07 กรกฎาคม 2565 : 19.37 น.
นางสาวผกามาศ ปัญญาใส
23 มิถุนายน 2565 : 18.17 น.
นางสาวกัญญ์ฐญาน์มาศ แก้วพิทักษ์
07 มิถุนายน 2565 : 10.58 น.
นางสาวราชาวดี เบรนท์
07 พฤษภาคม 2565 : 04.24 น.
นางสาวอภินทร์พร เบญจรุราวงศ์
19 มีนาคม 2565 : 20.30 น.
นางสาวรัมภาภัทร ทอนสูงเนิน
14 มีนาคม 2565 : 12.37 น.
นางสาวกาญจนา กาญจนเพ็ญ
21 มกราคม 2565 : 16.13 น.
นายสรกัณฑ์ยะ ชินปัญชรญาพจน์เณศวร
14 ธันวาคม 2564 : 02.38 น.
นายจุฑาวิชญ์ มาลาหอม
02 ธันวาคม 2564 : 10.03 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
05 พฤศจิกายน 2564 : 10.26 น.
Bam Wis
30 สิงหาคม 2564 : 17.43 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่